Hur fungerar det

Admin Intro
I SpaceTime delas resor och resurser mellan användare genom användning av hierarkiska grupper som kopplas till varandra. I en organisation så motsvaras ...
Mån, 5 mar., 2018 at 5:05 E.M.
Organisationsadministration
Grunden i SpaceTime är att användare är medlem i minst en organisation. En organisation består av ett antal avdelningar som är hierarkiskt ordnade i  ett o...
Mån, 5 mar., 2018 at 5:07 E.M.
Organisation
Organisation är entitet för att hantera information som är gemensamt för hela organisationen, så som: Ägare – vilken SpaceTime-användare som ska äga ...
Mån, 5 mar., 2018 at 5:08 E.M.
Huvudavdelning
Huvudavdelningen är som en vanlig avdelning men den ligger högst upp i organisationsstrukturen (dvs har ingen förälder). Förutom allt som en vanlig avdelni...
Mån, 5 mar., 2018 at 5:08 E.M.
Avdelningsstruktur
Avdelningar håller information som är unik för avdelningen. Det är medlemskap och tillgång till avdelningens  avdelningskonto som är grunden till åtkomsten...
Tis, 6 mar., 2018 at 9:52 F.M.
Hierarkiska arv
Det finns tre sätt att hantera hierarkiska entiteter i SpaceTime Propagering – man kopierar ändringar nedåt avdelningsstrukturen för att sätta specifika ...
Mån, 5 mar., 2018 at 5:07 E.M.
Synlighet och access
I SpaceTime kan man styra vilka som ska ha access att boka olika resurser och utnyttja externa tjänster (Smart resenär och SunFleet), man kan också styra hu...
Mån, 12 feb., 2018 at 11:40 F.M.
Att sätta prismodell
Att välja prismodell för sina resurser kan vara en hel vetenskap. Beroende på vad man vill optimera kan man använda olika typer av prismodeller.  Då en bi...
Tors, 1 mar., 2018 at 3:27 E.M.
Hur beräknas kostnaden för en bokning?
Kostnadsberäkningar kan göras för bokningar av olika typer resurser, såväl fordon som andra typer av resurser ej nödvändigtvis innehållande resor. Kos...
Tors, 1 mar., 2018 at 3:22 E.M.
Internt garage
Interna garage används för att gruppera resurser för att enklare administrera dom, samt att koppla dom till en geografisk position, där dom typiskt  står p...
Tors, 1 mar., 2018 at 3:22 E.M.