Kostnadsberäkningar kan göras för bokningar av olika typer resurser, såväl fordon som andra typer av resurser ej nödvändigtvis innehållande resor.


Kostnadsberäkning utgår från en specificerad kostnadsmodell. Kostnadsmodeller skapas av en systemadministratör för att sedan kopplas till individuella resurser.


Kostnadsmodellen kan definieras med ett angivet fast pris per bokning, oberoende av bokningens temporala eller spatiella omfattning, eller med en modell för rörligt pris.


Modellen för den rörliga kostnadsberäkningen baseras enligt en av nedan beskrivna parametrar

 • Tid
  • Startkostnad per påbörjad kalenderdag
   +
  • Löpande kostnad per påbörjad timme
 • Sträcka
  • Startkostnad per påbörjad kalenderdag
   +
  • Löpande kostnad för körd sträcka i kilometer för samtliga till bokningen lagda resor
 • Passagerare
  • Startkostnad per påbörjad kalenderdag
   +
  • Kostnad för alla till bokningen tillagda passagerare


För kostnadsuppskattning utgår kostnadsmodellen från sträcka för föreslagen rutt. Om fordon har koppling till tjänst för automatisk loggning av körd sträcka kommer istället det faktiska värdet ligga till grund för bokföring. Exempel på tjänster som erbjuder sådan funktionalitet är Mobilsystem(Innova) och Fältcom.