Att välja prismodell för sina resurser kan vara en hel vetenskap. Beroende på vad man vill optimera kan man använda olika typer av prismodeller. 

Då en bil kostar pengar även om den står stilla vill man att den ska användas så mycket som möjligt.

Bokad mycket behöver dock inte vara lika med att den används mycket.


Så vad händer om vi sätter ett pris / körd sträcka? Jo  du kan boka en bil över en lång period men bara köra en kort sträcka vilket innebär en låg kostnad för dig som bokare.

Men för övriga bokare och organisationen blir bilen upplåst och kan leda till att man måste ta in en hyrbil istället.

Om man istället använder en prismodell  baserad på pris/tid så får användaren betala ett pris som mer motsvarar den riktiga kostnaden.


Bäst är förstås en kombination där man använder både tid och pris som betalmodell.