I SpaceTime delas resor och resurser mellan användare genom användning av hierarkiska grupper som kopplas till varandra.


I en organisation så motsvaras organisationsstrukturen i SpaceTime av grupper (avdelningar) på olika hierarkiska nivåer. Den högsta nivån benämns organisation.


Den användare som sätts som ägare till en organisation eller grupp får admin-rättigheter för gruppen samt dess underliggande resurser.


Adminläget

Adminläget kommer den användare som har admin-rättigheter åt genom att klicka på rubriken admin i högermenyn. 


Längst upp i adminläget kan man välja vilken nivå man ska administrera.

  • Organisation - övergripande funktioner på organisationsnivå. -Här kan man även se översikter över användare och resurser i hela organisationen
    • Huvudavdelning - Avdelningsinformation som kan förmedlas vidare hierarkiskt till alla underliggande avdelningar
      • Avdelningar - Här ligger avdelningsstrukturen och det är där man administrerar specifika användare och resurser.


I den vänstra kolumnen väljer man vad man ska administrera på respektive nivå.