Huvudavdelningen är som en vanlig avdelning men den ligger högst upp i organisationsstrukturen (dvs har ingen förälder).

Förutom allt som en vanlig avdelning har, så kan huvudavdelningen även äga garage (interna och externa), samt prismodeller. 

Grunden är att huvudavdelningen inte ska några permanenta användare, utan bara användare som blir medlem pga. 

Synkning mot Active Directory inte hittade någon annan avdelning för en användare.

Huvudavdelning skapas alltid automatiskt när man skapar en organisation, den fungerar som alla andra avdelningar i avdelningsstrukturen, men har några specifika

egenskaper.

 • Profilsidor - finns i alla avdelningar, om en avdelning i avdelningsstrukturen under huvudavdelning inte har specificerat profilsidor så används profilsidan från huvudavdelningen
 • Externa garage – kopplar externa resurs garage till SpaceTime och resurserna hanteras som interna resurser i sökresultat och i bokningsschemat


 • Interna garage – gör det möjligt att samla ett antal resurser som är lokaliserade på samma ställe för att enklare administrera och styra accessen till en grupp av resurser.
  •  Alla resurser som ägs av någon avdelning i samma avdelningsstruktur som huvudavdelningen kan kopplas till ett internt garage som den äger.
  • Se artikel: Intern garage
 • Prismodeller - vad det medför för kostnader att boka resurser
  • Hierarkisk – att alla avdelningar kan använda den när de sätter vad det ska kosta att boka deras resurser
 • Tillåtna kollektivzonbiljetter - gör det möjligt att styra vilka zonbiljetter som medlemmar i en organisation skall ha tillgång att köpa
 • Tillåtna leverantörer - gör det möjligt att styra vilka leverantörer av kollektivtrafik som medlemmar i en organisation skall ha tillgång att köpa