Organisation är entitet för att hantera information som är gemensamt för hela organisationen, så som:

 • Ägare – vilken SpaceTime-användare som ska äga organisationen
 • Namn – vad organisationen skall heta
 • Organisationslogga som används för att visa att något tillhör organisationen i SpaceTime
  • Vilken kontext en användare är aktiv i
  • Ägare av resor, platser, mm
 • Profilsidor
  • Profilbild – visas på SpaceTimes hemsida för att visa att organisationen använder SpaceTime, samt används som för att visa att en resa, resurs, etc. ”ägs” av organisationen.
  • Bakgrundsbild – för att göra organisationens profilsidor mer tilltalande och unika för organisationen så kan man ange en bakgrundsbild.
  • Extern profilsida – texter som visas på organisationens externa SpaceTime-sida (när man inte har loggat in i SpaceTime). Kan användas för att informera sina användare hur man använder SpaceTime, etc.
  • Intern profilsida – texter som visas på organisationens interna SpaceTime-sida. Kan användas för att informera sina användare hur man använder SpaceTime, etc. för de som är inloggade i SpaceTime. Man kommer till den sidan genom att klicka på SpaceTime-loggan i toppmenyn.
  • Sammanfattningstext – en kort sammanfattningstext som kan visas på SpaceTimes hemsida
 • Alternativ avsändare – vilken e-postadress som ska vara avsändare på e-postmeddelanden som skickas för bokningar, etc
  • Default värde noreply@spacetime.se
  • För Systemmeddelanden så används noreply@spacetime.se
 • Login URL – vilken sida som användare som loggar in från organisationens externa profilsida ska hamna på. Om inget anges så hamnar användarna på sidan som visar resor.
 • Externa kopplingar – aktivering på organisationsnivå av externa tjänster, Smart Resenär, SunFleet, etc.
  • Måste aktivera på avdelningsnivå för att användarna i olika avdelningar ska ha access till enskilda externa tjänster
 • Konteringsfält – används vid bokningar av resurser om fakturering är påslagen för resursen, så den som bokar kan ange eventuell konteringsinformation. Typiska fält är projektkod, statistikkod, övrigt.
 • Avdelningsskontonamn – man kan namnge vad avdelningskontot. Avdelningskontot definieras sedan på varje avdelning. Typiska namn är kostnadsställe eller  ansvarskod, om inget anges så används kostnadsställe som avdelningsskontonamn.
 • Policystyrning 
  • Direktbokning – basen för SpaceTime är att man som användare ska söka efter de bästa alternativen för att genomföra resor. Men man kan också boka genom ett traditionellt bokningsschema. Man kan styra om användare som inte har någon administrativ roll ska kunna göra direktbokning av resurser från bokningsschemat eller om bokningen alltid ska föregås av en sökning efter alternativa sätt att resa.
   • Undantag från detta gäller
    • Cyklar utan garage som inte kräver resor
    • Kollektivtrafikkort utan garage som inte kräver resor
  • Publiceringslänkar – grunden i SpaceTime är att varje bokning som görs generera resor som kan andra kan samåka på. Med publiceringslänkar på organisationsnivå så kan man som organisation dels styra att alla resor som görs i organisationen skall vara samåkningsbar för alla i organisationen, man kan också ställa in så att resorna blir samåkningsbara i andra organisationer som man samarbetar med. 
   • Obs! samåkningsbarhet över organisationsgränser kan bara sättas av en systemadministratör. En användare som bokar en resurs kan vid bokningen ange att resorna för den aktuella bokningen inte ska vara samåkningsbara.
 • Roller – tilldela rollen organisationsadministratör för en organisationen till enskilda användare