Interna garage används för att gruppera resurser för att enklare administrera dom, samt att koppla dom till en geografisk position, där dom typiskt 

står parkerade när dom inte är upptagna. 

 • Interna garage är alltid hierarkiska så de är möjliga för alla avdelningar att använda för sina resurser
Följande saker definierar ett internt garage

 • Namn
 • Beskrivning som kommer med i wizarden
 • Adress för garaget
 • Radie hur stort garaget är
  • Används för vid sökning efter lediga resurser så man bara får resurser inom ett område
  • Används i Resursvyn för att visa resurser inom ett visst område
  • Hämtnings- tid i minuter används för att kunna ange ev. tid det tar att hämta ut en resurs ur garaget
   • Sökning efter lediga resurser tar hänsyn till hämtnings-tiden

Administration av resurser kopplade till ett internt garage

För varje garage listas alla resurser kom är kopplat till det. 

Man kan sätta:

 • Prismodell som gäller för alla resurser som är kopplade till ett garage
  • Om det finns en prismodell satt för en resurs så gäller den framför garagets prismodell
 • Åtkomst som gäller alla resurser som är kopplade till ett garage
  • Om det finns andra accessregler definierade för enskilda resurser som gäller dom framför garagets accessregler