Hur fungerar det

Roller i Spacetime
Figur 4. Administrativa roller i SpaceTime. SpaceTime har ett rollsystem som ger olika behörighet för administration av SpaceTime. De roller för o...
Mån, 5 mar., 2018 at 5:09 E.M.
Kontering och fakturering
I SpaceTime har man möjlighet att skicka faktureringsinformation vid bokning av externa tjänster så som SunFleet och Smart Resenär.  Man kan också generera...
Tors, 12 Okt, 2017 at 12:24 F.M.
Kostnadsställe för debitering
När man bokar en resurs i SpaceTime som tillhör en organisation/avdelning så måste man ange ett s.k kostnadsställe som anger vilken administrativ avdelning ...
Tors, 1 mar., 2018 at 3:45 E.M.
Bokföring av bokningar för interndebitering, och uppföljning
Genom att aktivera bokföringsfunktionen kan SpaceTime användas för interndebitering och uppföljning av resande  (körjournal). I denna artikel beskrivs hur ...
Mån, 5 mar., 2018 at 6:09 E.M.
Att ange konteringsuppgifter för interndebitering
För att att bokningar ska kunna exporteras till externa system för interndebitering, exempelvis RainDance, så måste aktuell resurs sättas upp för det. Man ...
Mån, 22 jan., 2018 at 11:58 F.M.
Statistikmodulen
I SpaceTimes statistikmodulen kan man idag ta del av grafer som visar utnyttjandegrad för resurser uppdelat utifrån ägandeskapet av resurserna. Inom kor...
Tis, 27 dec., 2016 at 4:56 E.M.
Statistik och dataexport
SpaceTime ger organisationer möjlighet att få statistik och data om sitt resande och hur de man utnyttjar sina resurser över en given tidsperiod. Grafer A...
Tors, 1 mar., 2018 at 3:39 E.M.