Figur 4. Administrativa roller i SpaceTime.


SpaceTime har ett rollsystem som ger olika behörighet för administration av SpaceTime.


De roller för organisationsadministration som finns är:

  • Systemadministratör – är den översta administratörsrollen som är tänkt för användare som tillhör SpaceTime AB. Denna roll är en ren administrativ roll, och  ska inte användas för att boka resurser. En systemadministratör kan skapa organisationer, validerade användare, sätta upp externa kopplingar för en organisation, administrera kopplingar till Active directory, sätta upp hur organisationer delar resor mellan varandra, sätta upp s.k. användarmönster för automatiska anslutning av användare till en organisation. Ger möjlighet att göra direktbokningar från resursvyn.
  • Organisationsskapare – är också en ren administrativ roll, som också är tänkt för användare som till hör SpaceTime AB. Användare med denna roll kan skapa nya organisationer, men inte sätta upp externa kopplingar, etc. Ger möjlighet att göra direktbokningar från resursvyn.
  • Organisationsägare – är en implicit roll som ger administrationsrättigheter för den organisation som den är ägare till.  En organisationsägare har möjlighet att tilldela andra medlemmar i en organisations administrationsroller för hela organisationen eller för enskilda avdelningar. Ger möjlighet att göra direktbokningar från resursvyn.
  • Organisationsadministratör – är en roll som ger administrationsrättigheter för en organisation. En organisationsadministratör kan göra allt som en organisationsägare kan förutom att hantera roller för organisationen som hen är organisationsadministratör för. En organisationsadministratör kan tilldela andra medlemmar i organisationen administrationsroller för enskilda avdelningar. Ger möjlighet att göra direktbokningar från resursvyn.
  • Avdelningsadministratör – är en roll som ger administrationsrättigheter för en specifik avdelning. En avdelningsadministratör kan göra allt som en organisationsadministratör kan förutom att hantera roller för avdelningen som hen är avdelningsadministratör för. Ger möjlighet att göra direktbokningar från resursvyn.

Rollsystemet för organisationsadministration är hierarkiskt så en högre roll kan göra allt som en roll under i hierarkin kan utföra.

Övriga  roller som finns är:


  • Bokningsansvarig – är en roll som ger administrationsrättigheter för resurser, och definieras per resurs eller per garage. Användare med rollen bokningsansvarig har rätt/möjlighet behandla bokningsförfrågningar för de resurser och interna garage som man är bokningsansvarig för. Ger möjlighet att göra direktbokningar från resursvyn.
  • Servicebokare – är en roll som definieras per resurs eller per garage. Användare med rollen servicebokare har rätt/möjlighet genomföra servicebokningar för de resurser som hen är servicebokare för. Ger möjlighet att göra direktbokningar från resursvyn.
  • Statistikadministratör – är en roll som ger möjlighet komma åt statistik från toppmenyn.