Tilldela access till resurser

För att användare ska kunna boka en resurs så måste de ha access till resursen. Accessen till resurser styrs på avdelningsnivå och tillgång till kostnadsställe.

Det vill säga, man sätter vilka avdelningar som ska access till resurserna, och det är bara de medlemmar i dessa avdelningar som har tillgång till avdelningens kostnadsställe som får 

access till resursen.

OBS! Man måste även tilldela access till den avdelning som äger resursen för att medlemmar i den ska kunna boka resursen.

Man kan tilldela access till resurser direkt på enskilda resurser eller på garage-nivå.


Tilldela access på resursnivå

 • Navigera till den avdelning som äger resursen i administrationsläget
 • Klicka på Resurser i menyn
  • Det går också att klicka på Interna garage och välja det garage som aktuell resurs är kopplad till.
 • Välj den eller de resurser du vill ändra access för
  • Om det är bara är en resurs som ska ändras så kan man klicka på den resursen i listan av resurser
 • Navigera ner till 

 • Tryck på knappen Tilldela åtkomst

 • Välj vilken avdelning som du vill tilldela access till
  • Man har möjlighet att göra en hierarkisk tilldelning, dvs alla avdelningar som ligger under den angivna avdelningen får access.
  • Om man vill att alla avdelningar i en organisation ska ha access till resurserna i garaget så väljer man huvudavdelningen i avdelningsmenyn, och sätter hierarkisk tilldelning.
 • Välj typ av access som resurserna i garaget skall ha öppen eller stängd, se artikeln om resursaccess för mer information.
 • Tryck på knappen Tilldela


Tilldela access på garagenivå

 • Navigera till huvudavdelningen för organisationen i administrationsläget.
 • Klicka på Interna garage i menyn • Klicka på det garage som du ska tilldela access till i listan av garage
  • Är det många garage så kan man använda sökfunktionen


 • Klicka på knappen Tilldela åtkomst


 • Välj vilken avdelning som du vill tilldela access till
  • Man har möjlighet att göra en hierarkisk tilldelning, dvs alla avdelningar som ligger under den angivna avdelningen får access.
  • Om man vill att alla avdelningar i en organisation ska ha access till resurserna i garaget så väljer man huvudavdelningen i avdelningsmenyn, och sätter hierarkisk tilldelning.
 • Välj typ av access som resurserna i garaget skall ha öppen eller stängd, se artikeln om resursaccess för mer information.
 • Tryck på knappen Tilldela