Det finns tre sätt att hantera hierarkiska entiteter i SpaceTime

 • Propagering – man kopierar ändringar nedåt avdelningsstrukturen
  • för att sätta specifika värden på enskilda avdelningar så ändrar man entitet i avdelningen och väljer att inte propagera ändringen
  • för att sätta specifika värden för en del av avdelningsstrukturen så väljer man att göra ändringen i ”roten” till delstrukturen och väljer att propagera ändringen
  • Används för
   • Användarmönster
   • Bokföringssträngar
   • Aktivering av externa tjänster
   • Ändring av externa tjänster
   • Fakturering och leverantörskod
 • Manuellt satt – man sätter en flagga om entiteten ska vara hierarkisk i avdelningsstrukturen
  • Man sätter  värdet på entiteten på den avdelning som är roten i avdelningsstrukturen och sätter flaggan för hierarkisk
  • Enskilda värden på entiteten som ligger under roten i avdelningsstrukturen gäller framför eventuella värden högre upp avdelningsstrukturen
  • Används för
   • Prismodeller, men ska plockas bort då det bara är huvudavdelningar som kan äga prismodeller
   • Access till resurser via garage
   • Access till resurser på resursnivå
   • Platser
   • Policystryrning
 • Automatisk hierarkisk – finns ingen flagga att sätta
  • Gäller automatisk för alla avdelningar under den avdelning som sätter värdet på entiteten
  • Enskilda värden på entiteten som ligger under roten i avdelningsstrukturen gäller framför eventuella värden högre upp avdelningsstrukturen
  • Används för
   • Garage
   • Profilsidor för avdelning – ärvs av huvudavdelning