Att skapa "hyrbilar"

 1. Skapa ny resurs
 2. Sätt rätt avdelning som ägare
 3. Välj "extern resurs"
 4. Tilldela resursen som stängd resurs till användare som ska kunna ansöka om att boka hyrbil
 5. Tilldela den/de användare som ska bekräfta hyrbilsansökningar som bokningsansvarig
 6. Slå på bokföring om dom ska bokföras (då visas uppsatta bokföringsfält för bokaren)
 7. Välj "Syfte" obligatoriskt så att det fältet kan användas för att skicka extra information till bokningsansvarig
 8. Rutan referensnummer kan användas för att exempelvis skicka personnummer till den som är bokningsanasvarig
 9. Vid bokningsförfarandet kan bokningsansvarig skicka tillbaka relevant informationom hyrbilen när bokningen accepteras
 10. Bokningsansvarig kan när som helst bya ut hyrbilen till exempelvis en bokningsbar resurs som blivit ledig genom att välja annan resurs i bokningsfältet för bokningen 
 11. Koppla resursen till ett internt garage om resursen bara ska vara tillgänglig från en given adress
 12. Ange en prismodell som ska användas för bokningar av resursen
  1. Man kan välja att ha en prismodell som ej exponeras i sökresultatet
Virtuella resurser

 1. Sätt resurser som  sökbar

Att skapa en "nyckelresurs"

 1. Sätt resurser som ej sökbar
 2. Koppla den mot virtuell resurs s.k referensresurs som ska hantera bokningar för nyckelresursen