Skapa internt garage

 • Navigera till huvudavdelningen för organisationen i administrationsläget
 • Klicka på Interna garage i menyn
 • Tryck på knappen Skapa garage


Inställningar för internt garage


 • Mata in följande information
  • Namn
  • Beskrivning som syns i resplaner och bokningsformuläret för bokningar med resurser som är kopplade till garaget
  • Adress för garaget
  • Radie hur stort garaget är
   • Används för vid sökning efter lediga resurser så man bara får resurser inom ett område
   • Används i Resursvyn för att visa resurser inom ett visst område
  • Hämtnings- tid i minuter används för att kunna ange ev. tid det tar att hämta ut en resurs ur garaget
   • Sökning efter lediga resurser tar hänsyn till hämtnings-tiden
  • Prismodell som gäller för alla resurser som är kopplade till ett garage
   • Om det finns en prismodell satt för en resurs så gäller den framför garagets prismodell
 • Om man vill att adressen för garaget skall komma med i listan av favoritplatser vid adressinmatningar så markera Lägg till plats som favorit


 • Då får man upp två nya alternativ
  • Hierarkisk - kryssar man i den så kommer favoritplatsen vara tillgänglig för alla i organisationen, annars är den bara tillgänglig för de användare som är med i huvudavdelningen
  • Synlig externt - kryssar man i den så kommer platsen synas på kartan på organisationens externa SpaceTime-sida
 • När allting är inmatad så trycker man på knappen Spara