Organisationsspecifik information kan visas för en organisation i SpaceTime. 

Informationen visas upp på organisationens externa sida för icke inloggade användare samt internt för inloggade användare i en organisation. Den interna informationen nås genom att klicka på SpaceTime-loggan när man är inloggad. 

Informationen är organiserad i ett sidhuvud som visas längst upp samt en sidfot som visas längst ner. Om det finns definierade platser i en organisation visas en karta mellan dessa fält.


Lägga in eller ändra information

Information läggs in via adminläget via html kod. Kontakta SpaceTime om ni vill ha hjälp med formatering av texten.

info@spacetime.se