Som admin i en organisation kan man:

  • Lägga till eller ta bort medlemmar i avdelningar
  • Lägga till och ändra konteringsinformation
  • Lägga till, ändra, ta bort och koppla avdelningar

Detta görs under rubriken medlemmar i organisationen eller avdelningen.Endast en systemadmin kan ändra information om en användare. Kontakta SpaceTime via ett ärende i helpdesken för att ändra information om en användare.


1. Som admin, gå in på den avdelning som personen i fråga är medlem i.      
        1. Om du inte är säker på vilken avdelning hen är medlem i så navigera till medlemmar i organisationen och leta upp hen där.
2. Klicka på personen och ta bort hen från den gamla avdelningen.
3. Navigera till den nya avdelningen som hen ska vara medlem i.
4. Klicka på ny medlem, skriv in personens e-post och tryck sen på välj.
Nu ska personen vara medlem i den nya avdelningen.