SpaceTime är ett reseboknings-system där man enkelt kan jämföra och boka olika resealternativ inom organisationen. 

 

SpaceTime på mobilen

SpaceTimes hemsida är byggd för att fungera som en webbapp på alla mobila plattformar. 

Genom att skapa en genväg på din hemskärm till ett bokmärke för spacetime.se i din smartphone eller surfplattas webbläsare så får du enkelt tillgång till all funktionalitet på SpaceTime. För mer information om hur detta görs på olika telefoner se SpaceTime i mobilen.


Sök och boka resa

1. Klicka på SÖK RESA.


2. Ange resmål, tider och antal resenärer. Välj därefter SÖK.

- Genom att klicka på kartnålen kan sparade platser väljas

- Du kan även skapa egna favoritplatser genom att klicka på Stjärnan

! Observera att för att kunna boka resurser måste en tur/returresa sökas.


3. Välj något av de resealternativ som anges genom att klicka på Välj.

- Tur respektive returresor visas i flikar

- Om det finns flera alternativ per restyp visas en siffra i symbolen.

 Alla alternativen visas genom att klicka på symbolen

- Detaljerad information om ett alternativ visas genom att klicka utanför symbolen    

4. Starta bokningen av valda resor genom att klicka på BOKA under varukorgen.

Dina standarduppgifter är förifyllda men du har nu även möjlighet att komplettera/justera

 din bokning med att lägga till ytterligare passagerare, ändra bokföring m.m. 


Samåkning

Om det redan finns en resa bokad som motsvarar tid och plats för din sökning så kommer dessa att visas som resealternativ (grön Bil) när du ”sökt resa”. Du kan enkelt välja att samåka genom att klicka upp bokningen klicka på Visa detaljer och välja Ansök om medåkande.


En förfrågan skickas då till ägaren av bilen som får godkänna samåkningen. Du kommer att få en bekräftelse när detta är gjort. Du kan även själv välja att kontakta ägaren till bokningen och begära att få åka med. Val av kostnadsställe vid samåkning görs för att möjliggöra uppföljning.

 

Vad betyder ikonerna och informationen som tillhör dem?

Ikonerna kan visas med olika färger beroende på vilken miljöpåverkan de har.

En bil med samåkning är då mer miljövänlig än en bil med bara en person i. 
Färgskala för miljövänlighet:

Ytterligare funktionalitet

Ny funktionalitet är kontinuerligt under utveckling och släpps på eftersom. Kom gärna med förslag till vad ni skulle vilja kunna göra i systemet via vår helpdesk.

 

Om systemet

SpaceTime är en plattform som utvecklas för att tillgängliggöra information som ska underlätta för användarna att välja ett så bra resealternativ som möjligt utifrån de preferenser som man har för just den resan. 

Data som presenteras i SpaceTime hämtas från externa leverantörer eller beräknas enligt våra egna standardmodeller. Vid avsaknad av tillräckligt bra information lämnas fält blanka. Vi jobbar hela tiden med att utveckla systemet och koppla på ytterligare information som tillgängliggörs av externa leverantörer. 


Datakällor

  • Ruttinformation för kollektivtrafik gång, cykel och personbilar hämtas från Google Directions
  • Klimatpåverkan beräknas med hjälp av parametrar från CERO-metoden
  • Kostnader för personbilar beräknas med en intern kostnadsmodell
  • Hälsoparametrar beräknas med en intern modell
  • För mer information om datakällor klicka här.