Att ska en ny underavdelning

  • Navigera till Avdelningar i administrationsläget
  • Markera den avdelning som ska vara "förälder" till den nya avdelningen.
    • Om det är många avdelningar så går det att använda sökfunktionen och söka efter "föräldern"  • Klicka på knappen Ny underavdelning.

Namnge den ny avdelningen

  • Ange namnet på den nya avdelningen
  • Tryck på knappen Skapa