SpaceTimes statistikmodul ligger på en separat server och om man inte ser någon statistik så kan det bero på att organisationens IT-miljö måste tillåta access till den servern. Kontakta IT-ansvarig och be dom öppna upp access till statistikserverns IP-adress 88.129.170.231.