Det finns några orsaker till att en användare får dubletter av Nyhetsutskick som vi gör från en avdelningssida.

 1. Man hanterar flera SpaceTime-konton, sitt egna, admin, kundtjänst, etc., Och dessa är med i någon avdelning inte nödvändigtvis flera..
  1. Dvs man får mejl från flera SpaceTime-konton.
 2. Man är med i flera SpaceTime-organisationer (som i Järfälla, etc) och vi lägger ut ”samma” nyhet i dessa organisationer
  1. Dvs man får ett mejl från varje organisation man är med i
 3. Vi lägger in samma Nyhet i alla avdelningar i en organisation.
  1. Man får ett mejl för varje avdelning man är med i
 4. Man har någon form av vidarebefodring av mejl på sin mejl-server
 5. En kombination av flera 1..4


Orsak 3 är den vi kan påverka genom att endast lägga in nyheten en avdelning i organisationen. Dessutom kan vi lägga in en ursäkt om ev. dubletter som kan bero på orsak 1,2,4 eller 5.